Potrebné doklady

Ak sa chystáte dať si vypracovať energetický certifikát na vašu budovy tak si dopredu pripravte základné dokumenty a informácie o budove.

Najjednoduchšia cesta ako sa zorientovať v príprave týchto informácií a dokumentov je ak nás budete kontaktovať prostredníctvom nezáväznej objednávky a my vám obratom zašleme prehľadný formulár, ktorý vám uľahčí tieto prípravy.

Rozsah dokumentácie a informácií

Kontaktné údaje investora:

 • Meno investora
 • Adresa investora
 • Telefón a email na investora

Základné údaje o budove:

 • Typ a názov budovy (napr.: rodinný dom, bytový dom, administratívna budova)
 • Adresa budovy
 • Rok kolaudácie (začiatku užívania) budovy
 • Rok poslednej významnej obnovy budovy
 • Počet osôb využívajúcich budovu alebo bytových jednotiek

Projektová dokumentácia budovy minimálne v rozsahu:

 • Pôdorysy jednotlivých podlaží
 • Zvislé rezy
 • Pohľady na budovu
 • Situácia vrátane susediacich budov aj so severkou
  • ak počas realizácie došlo k zmenám oproti projektu je potrebné zaznačiť tieto zmeny
  • v prípade ak neexistuje dokumentácia je nutné ju vyhotoviť podľa zamerania stavby

Podrobné skladby obvodového plášťa budovy:

 • Skladba obvodovej steny
 • Skladba soklovej steny
 • Skladba strechy
 • Skladby podláh
 • Skladby konštrukcií v styku s nevykurovanými priestormi

Špecifikácia výplňových konštrukcií (okná, dvere, presklené steny) v rozsahu:

 • Materiál a typ výrobkov
 • Špecifikácia zasklenia
 • Súčiniteľ prechodu tepla

Vykurovanie:

 • Projekt vykurovania a termoregulácie
 • Špecifikácie kotla
 • Iné zdroje energie (napr. krb, solárne panely, tepelné čerpadlá...)

Príprava teplej vody:

 • Projekt zdravotechniky
 • Špecifikácie ohrievača vody

Elektrorozvody a klimatizácia:

 • Projekt vzduchotechniky a elektroinštalácie
 • Špecifikácie hlavných zariadení

Fotodokumentácia v minimálnom rozsahu:

 • Pohľadové fotky budovy z každej strany s popisom svetovej stany.
 • Detailné fotky všetkých typov výplňových otvorov použitých v budove v obvodovom plášti (okien, dverí, presklenia) tak aby bolo vidieť typ okna a zasklenia.
 • Detailné fotky kotla, zásobníka TÚV aj so štítkami a ostatných zariadení slúžiacich na kúrenie, prípravu TÚV, vetranie ako aj fotky rozvodov teplej vody, celkového zapojenia jednotlivých zariadení