Ing. Klára Petényiová

Špecialista požiarnej ochrany. Projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb, plynovod a požiarna ochrana.

Kontakt

Lučenská 65, 990 01 Veľký Krtíš
Telefon: 047 / 482 39 21